Gemeente

Grote gemeente in de Randstad

opdracht:
Het uitvoeren van het proces omtrent de Persoonlijke managementdoelen van de directeuren van de gemeentelijke diensten binnen de kaders van het Management Ontwikkeling-beleid van de centrale dienst Personeel & Organisatie.

resultaat:
De Gemeente heeft een 40-tal diensten. De directeuren van de diensten spreken hun Persoonlijke managementdoelen af met de portefeuillehouder, de wethouder en burgemeester. Na overleg omtrent de methodiek is met de directeuren een eerste opzet van de doelen beschreven. De beschreven doelstellingen zijn vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de portefeuillehouder van de desbetreffende directeur, en onder begeleiding van HR palet in een gesprek met de verantwoordelijke wethouder of burgemeester besproken en door de wethouder of in het geval van een 3-tal diensten door de burgemeester goedgekeurd.