Accountancy

Middelgroot accountantskantoor

opdracht:
Ontwikkelen van en invulling geven aan een instroombeleid specifiek voor de maatschap. De werving en selectie trajecten verzorgen voor de openstaande vacatures, varierend van de functie assistent accountant tot controleleider.

resultaat:
Door middel van gesprekken met de diverse vennoten is het instroombeleid voor de maatschap opgesteld. Het beleid is binnen de maatschap gepresenteerd en ondersteund door middel van diverse Werving & Selectie workshops. Er zijn intensieve wervingscampagnes gestart in de media en binnen de juiste opleidingsinstituten. Nieuwe wervingskanalen zijn aangeboord. Ook is het personeel gevraagd actief mee te denken, waardoor zij zich zeer betrokken voelden bij het proces en open stonden voor de nieuwe collega’s.